Завършени проекти

You Are Currently Here:Начало > Проекти > Завършени проекти
2022-06-13T14:04:39+03:00

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация на

2022-06-13T14:06:38+03:00

Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в

2022-06-13T14:08:38+03:00

Реконструкция и рехабилитация на пътища в Община Гулянци, който включва

2022-08-17T12:54:24+03:00

Основен ремонт на двор и физкултурен салон на СУ "СВ.

2022-06-10T10:22:08+03:00

Благоустрояване на улици на територията на прилежащите села в община

2021-06-02T09:35:36+03:00

Реконструкция, ремонт на детска градина „Радост”, ул. „Шипка“ №14, гр.

2021-05-28T09:10:55+03:00

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция на улици и

2022-07-01T14:34:09+03:00

Общински път SFO2191/ІІ-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /ІІІ-8222/,

2022-07-01T14:45:38+03:00

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт

2021-05-28T09:14:12+03:00

Общински път SFO1190 /ІІ-82, Костенец – Радуил/ Долна баня –

Go to Top