Завършени проекти

2023-01-10T08:47:10+02:00

Вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция На

2023-07-12T00:24:19+03:00

Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в Бараково

2022-06-13T19:09:47+03:00

Извършване на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на улици "Славяни",

2022-04-29T00:29:55+03:00

Благоустрояване на улици на територията на община Симитли 2018

2022-04-29T01:22:31+03:00

Благоустрояване на улици на територията на община Симитли 2020

2022-06-13T14:16:36+03:00

Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и

2023-02-24T08:44:11+02:00

Инженеринг за рехабилитация на ул. "Освобождение", кв. Тева, гр. Перник

2022-06-13T13:58:43+03:00

Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община

2021-06-03T08:39:33+03:00

Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1186 - от Телиш

2021-06-03T08:27:47+03:00

СМР по обособени позиции в изпълнение на проект: “Рехабилитация на

Go to Top