Завършени проекти

You Are Currently Here:Начало > Проекти > Завършени проекти
2021-06-03T08:39:33+03:00

Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1186 - от Телиш

2021-06-03T08:27:47+03:00

СМР по обособени позиции в изпълнение на проект: “Рехабилитация на

2021-06-03T08:22:23+03:00

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на

2021-06-03T08:19:45+03:00

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция

2021-06-02T10:15:35+03:00

Благоустрояване (рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово - път

2021-06-02T10:12:52+03:00

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация на

2021-06-02T10:00:33+03:00

Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в

2021-06-02T09:53:03+03:00

Реконструкция и рехабилитация на пътища в Община Гулянци, който включва

2021-06-02T09:42:44+03:00

Основен ремонт на двор и физкултурен салон на СУ "СВ.

2021-06-02T09:37:37+03:00

Благоустрояване на улици на територията на прилежащите села в община

Go to Top