Нивел Строй

"Нивел строй" ЕООД - качествено строителство с грижа за околната среда

пътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, газификация, строителство и ремонт на сгради и съоръжения, зимно поддържане на пътната мрежа

"Нивел строй" ЕООД - качествено строителство с грижа за околната среда

"Нивел строй" ЕООД участва в реализирането на проекти от републиканската пътна инфраструктура, както и в такива за реконстуркция, ремонт и поддръжка на пътната мрежа, градска инфраструктура и опазване на околната среда.

Транспортна инфраструктура

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е дружество, специализирано в изграждането и реконструкцията на обекти от пътната инфраструктура и уличната…

Прочетете повече

Укрепителни съоръжения

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД има сериозен опит в проектирането и изпълнението на противосвлачищни мероприятия и укрепителни съоръжения,…

Прочетете повече

Организация на движението

Дружеството разполага с ресурси за изграждане и поддръжка на система за организация на движението, на вертикална сигнализация…

Прочетете повече

Водно строителство

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД има сериозен опит в реализирането на проекти свързани с рехабилитация, реконструкция и строителство на…

Прочетете повече

Околна среда

Дружеството притежава сертификат БДС EN ISO 14001 : 2005 и успешно е разработило и внедрило системата за управление по отношение…

Прочетете повече

Проучване и консултиране

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД съвместно с доказани партньори може да осигури завършен цикъл на реализацията на Вашите проекти. Така…

Прочетете повече

Свържете се с нас

0
Клиента
0
Проекта
0
Награди
0
Години опит

Галерия от снимки

Последни новини

Извършване на СМР за въвеждане на мерки за EE

Възложител – Община Дупница. Проект "Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в изпълнение на проект "Повишаване на енергийната ефективност в сгради от важно социални значение в…

Изграждане на детски площадки в гр. Перник

Възложител – Община Перник. Предмет на поръчката – Предвижда се изграждане на детска площадка с доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел. Детската площадка ще бъде оградена с предпазна ограда…

Основен ремонт на местни пътища в община Ковачевци

Възложител – Община Ковачевци. Предмет на поръчката – Ще бъде направен основен ремонт на пътищата на територията на община Ковачевци. Предвижда се направа на асфалтови кръпки; направа на водостоци