Строителна фирма “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, град Перник

Прочетете повече

Нашите Услуги

       

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е дружество, специализирано в строителството на пътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, газификация, строителство и ремонт на сгради и съоръжения, зимно поддържане на пътната мрежа.

Проучване и консултиране

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД съвместно с доказани партньори може да осигури завършен цикъл на реализацията на Вашите проекти. Така…

Прочетете повече

Укрепителни съоръжения

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД има сериозен опит в проектирането и изпълнението на противосвлачищни мероприятия и укрепителни съоръжения,…

Прочетете повече

Организация на движение

Дружеството разполага с ресурси за изграждане и поддръжка на система за организация на движението, на вертикална сигнализация…

Прочетете повече

Водно строителство

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД има сериозен опит в реализирането на проекти свързани с рехабилитация, реконструкция и строителство на…

Прочетете повече

Транспортна инфраструктура

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е дружество, специализирано в изграждането и реконструкцията на обекти от пътната инфраструктура и уличната…

Прочетете повече

Околна среда

Дружеството притежава сертификат БДС EN ISO 14001 : 2005 и успешно е разработило и внедрило системата за управление по отношение…

Прочетете повече

Нашите Проекти

Завършени проекти на строителна фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД
Бъдещи проекти на строителна фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД
Настоящи проекти на строителна фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Последни новини

Референции