Проекти

You Are Currently Here:Начало > Проекти
2022-05-12T20:04:31+03:00

Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване

2022-04-29T01:06:10+03:00

Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и

2022-04-29T00:29:55+03:00

Благоустрояване на улици на територията на община Симитли 2018

2022-04-29T01:22:31+03:00

Благоустрояване на улици на територията на община Симитли 2020

2022-04-29T00:20:55+03:00

Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения

2022-04-29T01:27:05+03:00

Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и

2022-05-14T09:03:37+03:00

Инженеринг за рехабилитация на ул. "Освобождение", кв. Тева, гр. Перник

2022-05-14T08:18:36+03:00

Укрепяване на Свлачище SFO43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село: Изпълнение

2022-04-13T14:43:46+03:00

Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община

2021-06-03T08:39:33+03:00

Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1186 - от Телиш

Go to Top