Проекти

You Are Currently Here:Начало > Проекти
2023-09-14T17:30:52+03:00

Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново

2023-06-15T14:31:36+03:00

Основен ремонт на Път III-811 „Сливница - Гълъбовци- Гургулят -

2023-07-11T21:20:23+03:00

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за

2023-01-10T08:47:10+02:00

Вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция На

2023-07-12T00:24:19+03:00

Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в Бараково

2022-12-17T14:52:28+02:00

УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК НА ПЪТ SFO 1471 /III-308/ КАЛУГЕРОВО

2022-06-24T07:26:09+03:00

Ремонт рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа територията на

2022-06-13T13:54:57+03:00

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация

2022-06-09T11:10:10+03:00

Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на

2022-06-13T19:09:47+03:00

Извършване на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на улици "Славяни",

Go to Top