Проекти

You Are Currently Here:Начало > Проекти
2020-12-11T18:22:26+02:00

Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови

2020-12-11T18:18:33+02:00

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на

2020-12-11T15:05:56+02:00

Строително-монтажни работи за рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци,

2020-12-11T18:19:00+02:00

Инженеринг за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията

2020-12-11T15:00:57+02:00

Път I-1 Видин до пътен възел Макреш от км. 3+757

2020-12-11T12:03:11+02:00

Инженеринг на Обект "Компостираща инсталация за разделно събран зелен и

2020-12-11T11:54:22+02:00

Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни

2020-12-11T11:46:46+02:00

Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни

2020-12-04T08:14:11+02:00

Изграждане на детски площадки в гр. Перник Изграждане на

2020-12-04T08:14:45+02:00

Ремонтно-възстановителни работи на улица 'Батенберг"- гр. Радомир Ремонтно-възстановителни работи

Go to Top