Настоящи проекти

You Are Currently Here:Начало > Проекти > Настоящи проекти
2021-04-02T13:55:04+03:00

Благоустрояване на улици на територията на община Симитли ул.

2021-02-23T17:25:09+02:00

Път I-1, Лот 1 Видин – п. в. Макреш

2021-02-06T07:00:13+02:00

Инженеринг за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията

2020-12-11T18:22:26+02:00

Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови

2020-12-11T18:18:33+02:00

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на

2021-04-02T13:39:05+03:00

Строително-монтажни работи за рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци,

2020-12-11T18:19:00+02:00

Инженеринг за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията

2020-12-11T15:00:57+02:00

Път I-1 Видин до пътен възел Макреш от км. 3+757

2020-12-11T12:03:11+02:00

Инженеринг на Обект "Компостираща инсталация за разделно събран зелен и

2020-12-11T11:54:22+02:00

Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни

Go to Top