Настоящи проекти

You Are Currently Here:Начало > Проекти > Настоящи проекти
2022-05-12T20:04:31+03:00

Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване

2022-04-29T01:06:10+03:00

Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и

2022-04-29T00:20:55+03:00

Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения

2022-05-14T09:03:37+03:00

Инженеринг за рехабилитация на ул. "Освобождение", кв. Тева, гр. Перник

2022-05-14T08:18:36+03:00

Укрепяване на Свлачище SFO43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село: Изпълнение

2022-04-13T14:34:55+03:00

Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради,

2022-05-14T08:09:47+03:00

Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня

2021-05-30T09:24:04+03:00

Път I-1, Лот 1 Видин – п. в. Макреш

2021-05-30T09:22:28+03:00

Инженеринг за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията

2021-05-30T09:22:02+03:00

Инженеринг на Обект "Компостираща инсталация за разделно събран зелен и

Go to Top