Настоящи проекти

You Are Currently Here:Начало > Проекти > Настоящи проекти
2021-05-30T09:24:04+03:00

Път I-1, Лот 1 Видин – п. в. Макреш

2021-05-30T09:23:45+03:00

Инженеринг за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията

2021-05-30T09:23:29+03:00

Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови

2021-05-30T09:23:14+03:00

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на

2021-05-30T09:22:56+03:00

Строително-монтажни работи за рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци,

2021-05-30T09:22:28+03:00

Инженеринг за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията

2021-05-30T09:22:02+03:00

Инженеринг на Обект "Компостираща инсталация за разделно събран зелен и

2021-05-30T09:21:45+03:00

Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни

2021-05-30T09:21:23+03:00

Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни

2021-05-30T09:19:30+03:00

Основен ремонт на "Път III 1003 Рударци- Кладница“ Договор

Go to Top