Настоящи проекти

2024-04-17T21:03:54+03:00

„Реконструкция на довеждащ водопровод ф400 за гр. Радомир от изравнителна

2024-06-08T08:00:33+03:00

Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Брусарци

2024-04-17T20:55:47+03:00

Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново

2023-06-15T14:31:36+03:00

Основен ремонт на Път III-811 „Сливница - Гълъбовци- Гургулят -

2023-12-12T12:09:12+02:00

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за

2022-12-17T14:52:28+02:00

УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК НА ПЪТ SFO 1471 /III-308/ КАЛУГЕРОВО

2022-06-24T07:26:09+03:00

Ремонт рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа територията на

2023-12-12T11:57:37+02:00

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация

2022-06-09T11:10:10+03:00

Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на

2022-06-04T14:31:24+03:00

Републикански път I-6 от км 37+500 до км 42+480

Go to Top