Път I-1, Лот 1 Видин – п. в. Макреш

Изпълнение на временна хоризонтална маркировка

Отстраняване на хумус и изкоп за пътен възел Видин

Разширение на съществуващ път

Отстраняване на хумус по директно трасе