Новини

Откриване на строителен обект и стартиране на строителни дейности, на обект „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1“

2023-08-12T08:06:11+03:00

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ И СТАРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ,

Откриване на строителен обект и стартиране на строителни дейности, на обект „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1“2023-08-12T08:06:11+03:00

Финална пресконференция по закриване на обект:Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на с Бараково,община Кочериново

2023-07-11T21:14:59+03:00

Финална пресконференция по закриване на обект: Рекултивация на общинско

Финална пресконференция по закриване на обект:Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на с Бараково,община Кочериново2023-07-11T21:14:59+03:00

Откриване на строителен обект по проект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин“

2023-06-14T22:46:11+03:00

Откриване на строителен обект по проект „Реконструкция на довеждащ водопровод

Откриване на строителен обект по проект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин“2023-06-14T22:46:11+03:00

Договор за: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин“

2022-12-17T14:25:44+02:00

Договор за: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до

Договор за: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин“2022-12-17T14:25:44+02:00
Go to Top