Откриване на строителен обект по проект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин“

На 09.06.2023 в гр. Видин, се състоя официална церемония по откриване на строителен обект по проект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин“, с бенефициент “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД, гр. Видин. На събитието присъстваха кметът на Общината д-р Цветан Ценков, заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев, областният управител Огнян Асенов, управителят на „ВиК – Видин“ ЕООД инж.Илко Илиев, управителя на изпълнителя Нивел Строй ЕООД – инж. Йордан Йорданов, медии и други.

„Това е един от най-важните инфраструктурни проекти във водоснабдяването в област Видин за последните 30-40 години. Водопроводът обслужва гр. Видин и още 22 населени места. Този проект е изключително важен, защото водопроводът, който предстои да реконструираме, е
изграждан през 70-те години на миналия век и е със стоманени тръби. Той е в лошо експлоатационно състояние, което ни създава много трудности да осигуряваме непрекъснато водоснабдяване на населените места“ – каза инж. Илко Илиев.

„Довеждащият водопровод е с дължина 14 километра. Ще бъдат използвани модерни тръби, които масово навлизат в последните години в България. Видин е един от малкото обекти в страната, където ще се ползват тези тръби“ – каза инж. Йордан Йорданов – ръководител на фирмата изпълнител „Нивел Строй“ ЕООД.