Първа копка на проекта „Рекултивацията на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци“ в община Кочеринов

Започна „Рекултивацията на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци“ в община Кочериново. В землището на с. Бараково беше направена първата копка по проекта на стойност малко над 4 млн. и 24 хиляди лева.
Рекултивацията трябва да приключи до 22 месеца, а околната среда на мястото на депото за неопасни твърди битови отпадъци да се възстанови.