Техника за изпълнение на дейности свързани с околната среда

– Koмбинирани багери
– Специализиран транспорт за превоз на строителни машини
– Самосвали 10мᵌ , 16мᵌ, 20мᵌ
– Еднобандажни валяци
– Верижни и колесни багери от 10т до 50т
– Булдозери от 20т до 30т