Техника

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД разполага със специализирана техника за изпълнение на различните видове работи по текущ ремонт и поддържане на пътища от републиканската и общинска пътна мрежа : пътни фрези, валяци, асфалтополагащи машини фугорезачки и уплътнителна техника за ремонт и изкърпване на настилката; водоноски с четки, мотометачки за измитане и измиване на пътното платно; транспортни средства, колесни и верижни багери, челни и мини-челни товарачи , и др. на международно утвърдени производители като “WIRTGEN”,”VOGELE”,”HAMМ”,“Caterpillar” , “HITACHI”, “JCB” “KOMATSU” , “XCENTRIC RIPPER” “AMMANN” и др. Във връзка с новите дейности свързани с околната среда „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД разшири машинния си парк с нова специализирана техника от утвърдени марки като “CASE”, “New Holland” “Liebherr”.

Строителни дейности във ВИК сектора се изпълняват със машини от световни производители като GEHL ,HIDROMEK , STIHL , HURNER .

От над 10 години „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД изпълнява целогодишни договори за текущ ремонт и поддържане , за чието изпълнение разполага със специализирана техника : Специализиран автомобил оборудван със меканизирана косачка MULAG .

За зимното подържане разполагаме с : комбинирани машини оборудвани с устройства за точно дозиране на течни емулсий , пясъкоразпръсквачи и снегорини

Всички видове строителни дейности се поддържат от многоброен и разнообразен парк от превозни средства : самосвали – над 30 бр , с тристранно разтоварване включително оборудвани с бордови кран , бордови автомобили и превозни средства за превоз на работници до обектите на фирмата . Общият брой на машините и оборудването в машинния парк на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД надхвърля 300 броя. Фирмата ни разполага със сервизни звена, които се грижат за експлоатацията и сервизното обслужване на машинния парк. Инженерно-техническите кадри и изпълнителният състав в тези звена са високо квалифицирани и с дългогодишен опит. Сред услугите, предлагани от механизацията на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, освен пълното покриване с механазирани видове работа на строителната програма на фирмата е и отдаване на механизация под наем , включително и със съответния специализиран персонал – оператори и механици.