Техника

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД разполага със специализирана техника за изпълнение на различните видове работи по:

Текущ ремонт и поддържане на пътища от републиканската и общинска пътна мрежа.
От над 10 години „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД изпълнява целогодишни договори за текущ ремонт и поддържане, за чието изпълнение разполага със специализирана техника, като автомобили оборудвани със механизирани триони и косачки, колесни багери оборудвани с профилни кофи и други подходящи прикачни приспособления за почистване и поддържане на канавки и прилежащият ландшафт. За изпълнението на тези задачи притежаваме техника произведена от най добрите производители като UNIMOG, MULAG, CATERPILLAR, ”HAMМ”, ”VOGELE”, UEMME.

Строителството на системи и съоръжения от водния сектор – сградни ВиК инсталации, селищни, междуселищни промишлени водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения; напоителни системи на земеделски земи, дворове, паркове и спортни селища, дренажи на селскостопански площи, сгради и съоръжения; диги, корекции на реки и други брегозащитни съоръжения; хидроенергийни системи и съоръжения, ВЕЦ, хидротехнически тунели; язовири и язовирни стени и съоръженията към тях.
Строителни дейности във ВИК сектора се изпълняват със уникални за видовете работа съоръжения и агрегати, като: машини за хоризонтално пробиване, каналокопатели, машини за челни заварки и други от световни производители като GEHL, HIDROMEK, STIHL, HURNER, HONDA, DAEWOO, WELTECH, DEMAG, FRONIUS.

Във връзка с новите дейности свързани с околната среда „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД разшири машинния си парк с нова специализирана техника като булдозери, комб. багери, валяци и товарачи от утвърдени марки като “CASE”, “New Holland”, “Liebherr, JCB, HYUNDAI, BOMAG.

Цялостно изграждане на отделни участъци (лотове) на магистрали и скоростни пътища на територията на цялата страна.
За изпълнение на тези комплексни задачи Нивел Строй разполага с пълния набор от машини: пътни фрези, валяци, асфалтополагащи машини фугорезачки и уплътнителна техника за ремонт и изкърпване на настилката; водоноски с четки, мотометачки за измитане и измиване на пътното платно; транспортни средства, колесни и верижни багери, с допълнително монтирани чукове и рипери от 300кг до 3т, челни и мини-челни товарачи, грейдери, валяци, комбинирани багери, и други на международно утвърдени производители като “WIRTGEN”, KOMATSU, HIDROMEK, HITACHI, BOBCAT, JOHN DEERE, IVECO, MAN, XCENTRIC RIPPER XR 40, FURUKAWA FXJ 225.

Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации от републиканската и общинска пътна мрежа.
За зимното подържане разполагаме с комбинирани машини оборудвани с устройства за точно дозиране на течни емулсий, пясъкоразпръсквачи и снегорини, челни товарачи, специализирани автомобили за придвижване на лека и тежка пътна техника, разтегателни и сигнални ремаркета и камиони оборудвани с кранове. Тези дейности се извършват със машини и оборудване доставени ни от световни производители като: DAF, MERCEDES, FORD, HIAB, ATLAS FASSI, PALFINGER,

Всички видове строителни дейности се поддържат от многоброен и разнообразен парк от превозни средства: самосвали – над 50 бр, с тристранно разтоварване включително оборудвани с бордови кран, бордови автомобили и превозни средства за превоз на работници до обектите на фирмата. 

Общият брой на машините и оборудването в машинния парк на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД надхвърля 300 броя.

 Фирмата ни разполага със сервизни звена, които се грижат за експлоатацията и сервизното обслужване на машинния парк. Инженерно-техническите кадри и изпълнителният състав в тези звена са високо квалифицирани и с дългогодишен опит.

 Сред услугите, предлагани от механизацията на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, освен пълното покриване с механазирани видове работа на строителната програма на фирмата е и отдаване на механизация под наем, включително и със съответния специализиран персонал – оператори и механици.