ВИК системи и съоръжения

Хидравлична машина за хоризонтално сондиране тип къртица
Пневматични машини за хоризонтално сондиране тип къртица
Машини за челни заварки
Колесни багери
Самосвали и друга транспортна техника оборудвани с хидравлични кранове (подемници) за монтаж на съоръжения