За нас

“НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е утвърдена компания с дългогодишен опит и успешно реализирани проекти в областта на:
– транспортна инфраструктура
– водопроводни, канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения
– строителство и ремонт на сгради и съоръжения
– газова инфраструктура
– зимно поддържане на пътната мрежа

Строителна компания “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД

НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД разполага със собствена база за производство на асфалтови смеси, разположена на територията на община Сливница, сертифицирана съгласно изискванията на стандарта БДС EN 13108-1:2006.
Дружеството е вписано и е член на Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България с най-висока категория по всичките групи строежи. НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД има опит в реконструкцията и реставрацията на обекти с културно и религиозно значение, както и дейности, насочени към опазване на околната среда.
Разполагаме със собствена специализирана техника и високо квалифициран персонал и строителни екипи.
„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД се стреми да поддържа конкурентноспособността си, развитието и просперитетът, които зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюването на нови позиции на пазара. Тази задача се осъществява с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм на нашата работа, в резултат на което предлагаме услуги отговарящи на съвременните динамични изисквания.

Сертификати