Резултати от етикети

Резултати от етикети улици

Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища

ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”, 2015 г. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изкърпване на дупки; доставка и полагане на асфалтобетон; студено рециклиране на пътната настилка.

Реконструкция на улици в Община Костенец

ОБЕКТ: Реконструкция на улица „Луна“, „Топола“, „Китка“, „Арда“ и „Мургаш“, Община Костенец. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: полагане на асфалтова смес, бордюри, направа на тротоар, направа на отводнителна система, полагане на хоризонтална и вертикална маркировка.

Референция от Сапарева баня

Проект: „Реконструкция и основен ремонт на улици в Община Сапарева баня; подобект – ул. „Венелин“ и ул. „Христо Ботев“, с. Сапарево от 141-191 км. 0+423.21-0+849.19“. Извършени дейности: В рамките на договора е извършен основен ремонт на улици и изграждане на подпорна стена с дължина 76 метра.

Реконструкция и основен ремонт на улици в община Сапарева Баня

ОБЕКТ: Строителство с предмет: "Реконструкция и основен ремонт на улици в Община Сапарева баня; подобект: улица "Венелин" и улица "Христо Ботев", с. Сапарево от 141-191 км.0+423.21-0+849.19”.

Основен и текущ ремонт, рехабилитация (...) - Костинброд

ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 1401/81017 Костинброд - Петърч - Безден от о.т. 105А до о.т. 107 и от о.т. 86 до о.т. 87;…

Асфалтиране на улици в град Брезник

Обект: Асфалтиране на улици в гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Асфалтиране на улици.

Изкърпване и асфалтиране на улици - Община Брезник

Обект: Изкърпване и асфалтиране на улици, Община Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Изкърпване и асфалтиране на улици.

Отводняване и баластриране на улици, Община Брезник

Обект: Отводняване и баластриране на улици, Община Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Отводняване и баластриране на улици.

Асфалтиране на улици в Община Брезник

Обект: Асфалтиране на улици в Община Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Асфалтиране на улици.