Резултати от етикети

Резултати от етикети улица

Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“, Община Костенец

ОБЕКТ: Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“, Община Костенец. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: направа на тротоари, полагане на бетонови бордюри, изграждане на отводнителна система от ревизионни шахти и улични оттоци, смяна и изместване на стоманобетонни стълбове, полагане на асфалтова смес, полагане…

Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец (...)

ОБЕКТ: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец и рехабилитация на площадното пространство към нея. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: направа на тротоари, полагане на бордюри, отводняване, полагане на асфалтова смес.

Референция от Костенец, No.4

Проект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“ – с. Костенец и рехабилитация на площадното пространство към нея“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Референция от Костенец, No.2

Проект: “Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013.Извършени дейности: При изпълнението на договора между строителна фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Костенец бяха извършени следните строително-монтажни…

Изкърпване и асфалтиране на улица, Брезник

Обект: Изкърпване и асфалтиране на улица, Община Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Изкърпване и асфалтиране на улица.

Основен ремонт на ул. „Октомври“ и ул. „Граово“, гр. Брезник

Обект: Основен ремонт на улица „Октомври“ и улица „Граово“, гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник, ул. „Октомври“ и улица „Граово". Извършени дейности: Основен ремонт на улица.

Основен ремонт на улица „Нестор Петров“, гр. Брезник

Обект: Основен ремонт на улица „Нестор Петров“, гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник, ул. „Нестор Петров“. Извършени дейности: Основен ремонт на улица.