Резултати от етикети

Резултати от етикети своге

Рехабилитация на част от път SFO 2603/ІІ-16 (...)

ОБЕКТ: Рехабилитация на част от път SFO 2603/ІІ-16, Лакатник – Своге/ - Заселе – Зимевица – Заноге. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: изкърпване на единични дупки, фрезоване, полагане на асфалтобетон.

Референция от Община Своге, No.5

Проект: „Рехабилитация на част от път SFO 2605/SFO 2604 Батулия-Ябланица-Огоя“. Извършени дейности: При изпълнение на договора са извършени дейности по полагане на асфалтова настилка – 3409 кв.м. Строителните дейности са извършени в установения срок, в пълен обем и съответствие с изискванията на Възложителя.

Референция от Община Своге, No.4

Проект: „Рехабилитация на част от път SFO 2603/II – 16, Лакатник – Своге/-Заселе-Зимевица-Заноге. Проект: „Рехабилитация на част от път SFO 2603/II – 16, Лакатник – Своге/-Заселе-Зимевица-Заноге. При изпълнението на договора са извършени дейности по:изкърпване на единични дупки – 250.60 кв.м.; • фрезоване…

Рехабилитация, реконструкция, асфалтиране, бетониране - Своге

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД печели следните обособени позиции: ОП №1 бетониране ул."Алилица", гр.Своге; ОП №2 Рехабилитация улици с.Брезе. ОП №3 Рехабилитация улица с ОТ 25 до ОТ 28 с.Оплетня. Възложител – Община Своге.

Реконструкция и асфалтиране на пътища - Община Своге

Обект: Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в Община Своге през 2014 г. по обособени позиции.Предмет на дейност: Реконструкция на общинска пътна мрежа, включваща изкърпване на дупки, направа на тръбни водостоци, полагане на асфалтобетон.

Асфалтиране на път на територията на Община Своге

Обект: Асфалтиране на път, Община Своге. Местополжение: Община Своге. Извършени дейности: Асфалтиране на път.

Референция от Община Своге, No.3

Проект: „Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа на Община Своге, по обособени позиции: ОП No.4 – Асфалтиране на част от път SFO3612/II-16, Своге-Томпсън/с. Редина; Рехабилитация на част от път SFO3612/II-16 Томсън-Церецел“

Референция от Община Своге, No.2

Проект: „Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа на Община Своге, по обособени позиции No.2 - Асфалтиране на част от път SFO3615/III-164, Своге-Искрец/Добърчин;Рехабилитация на част от път SFO2607/III-164, Своге-Бучин проход/Искрец-Брезе"

Референция от Община Своге, No.1

Проект: „Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа на Община Своге, по обособени позиции: No. 3 - Асфалтиране на част от път SFO3608/II-16,Лакатник-Своге/-Губислав, Рехабилитация на част от път 2608/II-1, Лакатник-Своге/Заселене-Зимевица-Заноге"