Резултати от етикети

Резултати от етикети ремонт

Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища

ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”, 2015 г. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изкърпване на дупки; доставка и полагане на асфалтобетон; студено рециклиране на пътната настилка.

Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения

ОБЕКТ: Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения на територията на Община Костенец. Подобект: „Ремонт и реконструкция на устои и направа на нова бетонова връхна конструкция на метален мост над река Чавча, село Костенец от о.т. 31 до о. т. 38“.

Референция от Сапарева баня

Проект: „Реконструкция и основен ремонт на улици в Община Сапарева баня; подобект – ул. „Венелин“ и ул. „Христо Ботев“, с. Сапарево от 141-191 км. 0+423.21-0+849.19“. Извършени дейности: В рамките на договора е извършен основен ремонт на улици и изграждане на подпорна стена с дължина 76 метра.

Референция от Костенец, No.3

Проект: “Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения на територията на Община Костенец. Подобект: Ремонт и реконструкция на устои и направа на нова бетонна връхна конструкция на метален мост над река Чавча, село Костенец от о.т. 31 до о.т. 38.“.Извършени дейности: При изпълнението на договора между…

Референция от Община Брезник

Проект: Договор за извършване на строително-ремонтни работи на обекти: Път PER 2001 Отклонение Велковци, Път PER 2005 Станьоци – Душинци, Път PER 2015 Станьовци – Ръждавец – Банище, Път PER 2019 Отклонение Славкоци, Път PER 3017 Д. Романци – Г.Ромаци и Път PER 2016 Ярославци – Завала.

Референция от Бобов дол, No.2

Проект: “Ремонт на общински пътища: KNL 3011/1014 участък – център с. Големи Върбовник до път KNL 3011 (II-62 Кюстендил – Дупница) Блато, KNL 3011 от кръстовището с път KNL 1014 до път II-62 (Кюстендил-Дупница) и пътна настилка от населените места в Община Бобов дол“

Референция от Бобов дол, No.3

Проект: „Ремонт на общински пътища: KNL 2015 (с. Мали Върбовник – с. Голем Върбовник), KNL 106 (вход-изход с. Долистово), KNL 1016 (изход с. Новоселяне – с. Коркина до път KNL 2014), KNL 2012 (с. Бабино – с. Г. Фуча) и ремонт на пътна настилка на улиците от населените места от Община Бобов дол“

Основен ремонт на местни пътища, Ковачевци – 2016 г.

Възложител – Община Ковачевци. Предмет на поръчката – Ще бъде направен основен ремонт на пътищата на територията на община Ковачевци.

Основен ремонт на местни пътища в община Ковачевци

Възложител – Община Ковачевци. Предмет на поръчката – Ще бъде направен основен ремонт на пътищата на територията на община Ковачевци. Предвижда се направа на асфалтови кръпки; направа на водостоци

Ремонтно-възстановителни работи на улица 'Батенберг"- гр. Радомир

Възложител - Община Радомир. Предмет на поръчката - Предмет на поръчката е ремонт на тротоарна настилка по улица „Батенберг“ – северната част – около 200 м.