Резултати от етикети

Резултати от етикети пътища

Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища

ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”, 2015 г. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изкърпване на дупки; доставка и полагане на асфалтобетон; студено рециклиране на пътната настилка.

Референция от Община Радомир

Проект: „Ремонт на местни общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в град Радомир“. Извършени дейности: В рамките на договора е извършен основен ремонт на местни общински пътища на територията на Община Радомир.

Референция от Бобов дол, No.2

Проект: “Ремонт на общински пътища: KNL 3011/1014 участък – център с. Големи Върбовник до път KNL 3011 (II-62 Кюстендил – Дупница) Блато, KNL 3011 от кръстовището с път KNL 1014 до път II-62 (Кюстендил-Дупница) и пътна настилка от населените места в Община Бобов дол“

Референция от Бобов дол, No.3

Проект: „Ремонт на общински пътища: KNL 2015 (с. Мали Върбовник – с. Голем Върбовник), KNL 106 (вход-изход с. Долистово), KNL 1016 (изход с. Новоселяне – с. Коркина до път KNL 2014), KNL 2012 (с. Бабино – с. Г. Фуча) и ремонт на пътна настилка на улиците от населените места от Община Бобов дол“

Основен ремонт на местни пътища, Ковачевци – 2016 г.

Възложител – Община Ковачевци. Предмет на поръчката – Ще бъде направен основен ремонт на пътищата на територията на община Ковачевци.

Основен ремонт на местни пътища в община Ковачевци

Възложител – Община Ковачевци. Предмет на поръчката – Ще бъде направен основен ремонт на пътищата на територията на община Ковачевци. Предвижда се направа на асфалтови кръпки; направа на водостоци

Реконструкция и асфалтиране на пътища - Община Своге

Обект: Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в Община Своге през 2014 г. по обособени позиции.Предмет на дейност: Реконструкция на общинска пътна мрежа, включваща изкърпване на дупки, направа на тръбни водостоци, полагане на асфалтобетон.

Основен и текущ ремонт, рехабилитация (...) - Костинброд

ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 1401/81017 Костинброд - Петърч - Безден от о.т. 105А до о.т. 107 и от о.т. 86 до о.т. 87;…

Ремонт на общински пътища от IV-класна пътна мрежа - Радомир

Обект: Ремонт на местни общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа на територията на гр. Радомир. Местополжение: гр. Радомир.

Ремонт на общински пътища - Община Бобов дол

Обект: Ремонт на общински пътища, Община Бобов дол. Местополжение: Община Бобов дол. Извършени дейности: Ремонт на общински пътища.