Резултати от етикети

Резултати от етикети перник

Дейности по обезопасяване срещу падащи камъни (...)

ОБЕКТ: Извършване на дейности по обезопасяване срещу падащи камъни на участък от км. 78+300 до км. 78+650 на път I-6 „Гюешево-София” и участък от км 42+400 до км 47+300 на път III-623 „Граница Кюстендил-Жедна-Извор-Земен-Враня стена-Габрашевци”.

Изграждане на детски площадки в гр. Перник

Възложител – Община Перник. Предмет на поръчката – Предвижда се изграждане на детска площадка с доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел. Детската площадка ще бъде оградена с предпазна ограда от дървени елементи.

Изграждане на детски площадки в гр. Перник

Възложител – Община Перник. Предмет на поръчката – Предвижда се изграждане на детска площадка с доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел. Детската площадка ще бъде оградена с предпазна ограда от дървени елементи.

Газификация на Дупница, Радомир, Перник

ОБЕКТ: Строителство на газоразпределителна мрежа гр. Дупница, гр. Радомир, гр. Перник. Изграждане на газоразпределителна мрежа и съответните подземни отклонения за потребители, включваща изкопна дейност, заваряване, възстановяване, монтаж и заваряване на подземните проводи и съответните връзки към потребителите.

Изкърпване на пропаднали участъци - град Перник

Обект: Изкърпване на пропаднали участъци, гр. Перник. Местополжение: гр. Перник. Извършени дейности: Изкърпване на пропаднали участъци.

Изкърпване на пропаднали участъци, гр. Перник

Обект: Изкърпване на пропаднали участъци, гр. Перник. Местополжение: Община Перник. Извършени дейности: Изкърпване на пропаднали участъци.

За нас

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД - е дружество, специализирано в строителството на пътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, газификация, строителство и ремонт на сгради и съоръжения, зимно поддържане на пътната мрежа.