Резултати от етикети

Резултати от етикети основен

Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища

ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”, 2015 г. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изкърпване на дупки; доставка и полагане на асфалтобетон; студено рециклиране на пътната настилка.

Основен ремонт на местни пътища, Ковачевци – 2016 г.

Възложител – Община Ковачевци. Предмет на поръчката – Ще бъде направен основен ремонт на пътищата на територията на община Ковачевци.

Основен ремонт на местни пътища в община Ковачевци

Възложител – Община Ковачевци. Предмет на поръчката – Ще бъде направен основен ремонт на пътищата на територията на община Ковачевци. Предвижда се направа на асфалтови кръпки; направа на водостоци

Основен и текущ ремонт, рехабилитация (...) - Костинброд

ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 1401/81017 Костинброд - Петърч - Безден от о.т. 105А до о.т. 107 и от о.т. 86 до о.т. 87;…

Основен ремонт на улица „Иван Тимофеев“, гр. Брезник

Обект: Основен ремонт на улица „Иван Тимофеев“, гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник, улица „Иван Тимофеев". Извършени дейности: Основен ремонт на улица.

Основен ремонт на ул. „Октомври“ и ул. „Граово“, гр. Брезник

Обект: Основен ремонт на улица „Октомври“ и улица „Граово“, гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник, ул. „Октомври“ и улица „Граово". Извършени дейности: Основен ремонт на улица.

Основен ремонт на улица „Нестор Петров“, гр. Брезник

Обект: Основен ремонт на улица „Нестор Петров“, гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник, ул. „Нестор Петров“. Извършени дейности: Основен ремонт на улица.