Резултати от етикети

Резултати от етикети брезник

Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НППЕ - гр. Брезник

ОБЕКТ: Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Брезник, ул. „Д-р Йордан Стефанов“ блок 5, вх. „А“ и „Б“.

Референция от Община Брезник

Проект: Договор за извършване на строително-ремонтни работи на обекти: Път PER 2001 Отклонение Велковци, Път PER 2005 Станьоци – Душинци, Път PER 2015 Станьовци – Ръждавец – Банище, Път PER 2019 Отклонение Славкоци, Път PER 3017 Д. Романци – Г.Ромаци и Път PER 2016 Ярославци – Завала.

Текущ ремонт на републикански пътища в границите на Брезник

Обект: Текущ ремонт на републикански пътища в границите на гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Текущ ремонт на републикански пътища.

Строително-ремонтни работи на път-град Брезник

Обект: Строително-ремонтни работи на път гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Строително-ремонтни работи на път.

Асфалтиране на улици в град Брезник

Обект: Асфалтиране на улици в гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Асфалтиране на улици.

Изкърпване и асфалтиране на улица, Брезник

Обект: Изкърпване и асфалтиране на улица, Община Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Изкърпване и асфалтиране на улица.

Изкърпване и асфалтиране на улици - Община Брезник

Обект: Изкърпване и асфалтиране на улици, Община Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Изкърпване и асфалтиране на улици.

Строително-ремонтни работи на път гр. Брезник

Обект: Строително-ремонтни работи на път гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Строително-ремонтни работи на път.

Текущ ремонт на републикански пътища в границите на гр. Брезник

Обект: Текущ ремонт на републикански пътища в границите на гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник.Извършени дейности: Текущ ремонт на републикански пътища.

Асфалтиране и изкърпване на ОПМ и улична мрежа, Община Брезник

Обект: Асфалтиране и изкърпване на ОПМ и улична мрежа, Община Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Асфалтиране и изкърпване на ОПМ и улична мрежа.