Резултати от етикети

Резултати от етикети бобов

Референция от Бобов дол, No.1

Проект: „Изграждане на подпорна стена ул. „Никола Вапцаров“, село Мламолово при УПИ II, кв. 51 и УПИ XI-465, кв.41“. Извършени дейности: Изпълнение на строителни и монтажни работи по договор – качествено, при стриктно спазване на технологичните изисквания и качество на вложените материали. Обектът е…

Референция от Бобов дол, No.2

Проект: “Ремонт на общински пътища: KNL 3011/1014 участък – център с. Големи Върбовник до път KNL 3011 (II-62 Кюстендил – Дупница) Блато, KNL 3011 от кръстовището с път KNL 1014 до път II-62 (Кюстендил-Дупница) и пътна настилка от населените места в Община Бобов дол“

Референция от Бобов дол, No.3

Проект: „Ремонт на общински пътища: KNL 2015 (с. Мали Върбовник – с. Голем Върбовник), KNL 106 (вход-изход с. Долистово), KNL 1016 (изход с. Новоселяне – с. Коркина до път KNL 2014), KNL 2012 (с. Бабино – с. Г. Фуча) и ремонт на пътна настилка на улиците от населените места от Община Бобов дол“

Полагане на асфалтова настилка, гр. Бобов дол

Обект: Полагане на асфалтова настилка, гр. Бобов дол. Местополжение: гр. Бобов дол. Извършени дейности: Полагане на асфалтова настилка.

Ремонт на общински пътища - Община Бобов дол

Обект: Ремонт на общински пътища, Община Бобов дол. Местополжение: Община Бобов дол. Извършени дейности: Ремонт на общински пътища.

Изграждане на подпорна стена, Община Бобов дол

Обект: Изграждане на подпорна стена, Община Бобов дол. Местополжение: Община Бобов дол. Извършени дейности: Изграждане на подпорна стена.

Ремонт на общински пътища, Община Бобов дол

Обект: Ремонт на общински пътища, Община Бобов дол. Местополжение: Община Бобов дол. Извършени дейности: Ремонт на общински пътища.