Резултати от етикети

Резултати от етикети асфалтиране

Рехабилитация, реконструкция, асфалтиране, бетониране - Своге

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД печели следните обособени позиции: ОП №1 бетониране ул."Алилица", гр.Своге; ОП №2 Рехабилитация улици с.Брезе. ОП №3 Рехабилитация улица с ОТ 25 до ОТ 28 с.Оплетня. Възложител – Община Своге.

Реконструкция и асфалтиране на пътища - Община Своге

Обект: Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в Община Своге през 2014 г. по обособени позиции.Предмет на дейност: Реконструкция на общинска пътна мрежа, включваща изкърпване на дупки, направа на тръбни водостоци, полагане на асфалтобетон.

Строително-ремонтни работи при преасфалтиране

Обект: Строително-ремонтни работи при преасфалтиране на : Път PER 2001 Отклонение Велковци, Път PER 2005 Станьовци - Душинци, Път PER 2015 Станьовци – Ръждавец - Банище, Път PER 2019 Отклонение Слаковци, Път PER 3017 Д. Романци - Г. Романци Път PER 2016 Ярославци – Завала.

Асфалтиране на път на територията на Община Своге

Обект: Асфалтиране на път, Община Своге. Местополжение: Община Своге. Извършени дейности: Асфалтиране на път.

Асфалтиране на улици в град Брезник

Обект: Асфалтиране на улици в гр. Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Асфалтиране на улици.

Изкърпване и асфалтиране на улица, Брезник

Обект: Изкърпване и асфалтиране на улица, Община Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Изкърпване и асфалтиране на улица.

Изкърпване и асфалтиране на улици - Община Брезник

Обект: Изкърпване и асфалтиране на улици, Община Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Изкърпване и асфалтиране на улици.

Асфалтиране и изкърпване на ОПМ и улична мрежа, Община Брезник

Обект: Асфалтиране и изкърпване на ОПМ и улична мрежа, Община Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Асфалтиране и изкърпване на ОПМ и улична мрежа.

Асфалтиране и изкърпване на ОПМ и улична мрежа

Обект: Асфалтиране и изкърпване на ОПМ и улична мрежа. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Асфалтиране и изкърпване на ОПМ и улична мрежа.

Асфалтиране и изкърпване на улична мрежа в Община Брезник

Обект: Асфалтиране и изкърпване на улична мрежа в Община Брезник. Местополжение: Община Брезник. Извършени дейности: Асфалтиране и изкърпване на улична мрежа.