Реконструкция и основен ремонт на улици в община Сапарева Баня

Реконструкция и основен ремонт на улици в Община Сапарева баня; подобект: улица "Венелин" и улица "Христо Ботев", с. Сапарево от 141-191 км.0+423.21-0+849.19-проект, изпълнен успешно от фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

ОБЕКТ: Строителство с предмет: "Реконструкция и основен ремонт на улици в Община Сапарева баня; подобект: улица "Венелин" и улица "Христо Ботев", с. Сапарево от 141-191 км.0+423.21-0+849.19”

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Основен ремонт на улици и изграждане на подпорна стена.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: община Сапарева баня, гр. Сапарева баня 2650, ул. Германея No.1

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15.05.2014 г. – 25.11.2014 г.