Изкърпване и асфалтиране на улици - Община Брезник

Изкърпване и асфалтиране на улици - Община Брезник - проект, изпълнен успешно от фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Обект: Изкърпване и асфалтиране на улици, Община Брезник

Местополжение: Община Брезник

Извършени дейности: Изкърпване и асфалтиране на улици

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 22.11.2012 -22.11.2012

Възложител / Лице за контакти и телефон: Община Брезник

Адрес: гр.Брезник 2360, ул. Елена Георгиева №16, Община - 07751/ 24-34, Централа - 07751/ 20-10; 07751/ 20-34, Факс - 07751/ 38-45, Кмет – Васил Узунов