Асфалтиране и изкърпване на улична мрежа в Община Брезник

Асфалтиране и изкърпване на улична мрежа в Община Брезник - проект, изпълнен успешно от фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Обект: Асфалтиране и изкърпване на улична мрежа в Община Брезник

Местополжение: Община Брезник

Извършени дейности: Асфалтиране и изкърпване на улична мрежа

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 09.09.2009 – 30.10.2009

Възложител / Лице за контакти и телефон: Община Брезник

Адрес: гр.Брезник 2360, ул. Елена Георгиева №16, Община - 07751/ 24-34, Централа - 07751/ 20-10; 07751/ 20-34, Факс - 07751/ 38-45, Кмет – Васил Узунов