Завършени проекти

Проекти, завършени от строителна фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Реконструкция на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства в Дупница

ОБЕКТ: „Ж.К. Бистрица“, гр. Дупница. Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Ж.К. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра…

Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища

ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”, 2015 г. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изкърпване на дупки;…

Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения

ОБЕКТ: Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения на територията на Община Костенец. Подобект: „Ремонт и реконструкция на устои и направа на нова бетонова връхна конструкция на метален мост над река…

Реконструкция на улици в Община Костенец

ОБЕКТ: Реконструкция на улица „Луна“, „Топола“, „Китка“, „Арда“ и „Мургаш“, Община Костенец. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: полагане на асфалтова смес, бордюри, направа на тротоар, направа на отводнителна…

Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“, Община Костенец

ОБЕКТ: Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“, Община Костенец. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: направа на тротоари, полагане на бетонови бордюри, изграждане на отводнителна система от ревизионни шахти…

Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец (...)

ОБЕКТ: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец и рехабилитация на площадното пространство към нея. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: направа на тротоари, полагане на бордюри, отводняване,…

Рехабилитация на част от път SFO 2603/ІІ-16 (...)

ОБЕКТ: Рехабилитация на част от път SFO 2603/ІІ-16, Лакатник – Своге/ - Заселе – Зимевица – Заноге. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: изкърпване на единични дупки, фрезоване, полагане на асфалтобетон.

Дейности по обезопасяване срещу падащи камъни (...)

ОБЕКТ: Извършване на дейности по обезопасяване срещу падащи камъни на участък от км. 78+300 до км. 78+650 на път I-6 „Гюешево-София” и участък от км 42+400 до км 47+300 на път III-623 „Граница Кюстендил-Жедна-Извор-Земен-Враня…

Реконструкция и асфалтиране на пътища - Община Своге

Обект: Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в Община Своге през 2014 г. по обособени позиции.Предмет на дейност: Реконструкция на общинска пътна мрежа, включваща изкърпване на…

Реконструкция и основен ремонт на улици в община Сапарева Баня

ОБЕКТ: Строителство с предмет: "Реконструкция и основен ремонт на улици в Община Сапарева баня; подобект: улица "Венелин" и улица "Христо Ботев", с. Сапарево от 141-191 км.0+423.21-0+849.19”.

Газификация на Дупница, Радомир, Перник

ОБЕКТ: Строителство на газоразпределителна мрежа гр. Дупница, гр. Радомир, гр. Перник. Изграждане на газоразпределителна мрежа и съответните подземни отклонения за потребители, включваща изкопна дейност,…

Основен и текущ ремонт, рехабилитация (...) - Костинброд

ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Основен ремонт на четвъртокласен…