Настоящи проекти

Проекти, които фирма "Нивел строй" ЕООД реализира в момента

Рехабилитация на улична мрежа на село Якимово

Договора сключен с Възложителя Община Якимово и изпълнител „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД включва изпълнение на: Подземни комуникации;Участък около площада; Реконструкция на тротоари; Рехабилитация на общински път.

Реконструкция на общински път в Община Ситово

Изграждане на път, който ще направи предвижването в добруджанската община по-бързо и сигурно.

Рехабилитация на път KNL-3164 /ІІІ-621, Невестино-Катрище/Лиляч

ОБЕКТ: „Рехабилитация на път KNL-3164 /ІІІ-621, Невестино-Катрище/ Лиляч”. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Невестино. Основни дейности изпълнени по договора - Ремонтни работи на асфалтовата настилка; подобряване състоянието…

Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НППЕ - гр. Брезник

ОБЕКТ: Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на Многофамилна…