Бъдещи проекти

Проекти, които предстоят да бъдат изпълнени от фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Основен ремонт на "Път III 1003 Рударци- Кладница“

Изпълнението на обществената поръчка се финансира от държавния бюджет, програма „Основен ремонт“ на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ремонт и рехабилитация на пътна и улична мрежа на община Челопеч

Проекта се финансира от бюджетни средства на община Челопеч и Републиканския бюджет. Срок за изпълнение: 40 календарни дни.

Рехабилитация, реконструкция, асфалтиране, бетониране - Своге

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД печели следните обособени позиции: ОП №1 бетониране ул."Алилица", гр.Своге; ОП №2 Рехабилитация улици с.Брезе. ОП №3 Рехабилитация улица с ОТ 25 до ОТ 28 с.Оплетня. Възложител – Община…

Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност

Възложител – Община Дупница. Проект "Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в изпълнение на проект "Повишаване на енергийната ефективност в сгради от важно социални значение в…

Основен ремонт на местни пътища, Ковачевци – 2016 г.

Възложител – Община Ковачевци. Предмет на поръчката – Ще бъде направен основен ремонт на пътищата на територията на община Ковачевци.

Ремонтно-възстановителни работи на улица 'Батенберг"- гр. Радомир

Възложител - Община Радомир. Предмет на поръчката - Предмет на поръчката е ремонт на тротоарна настилка по улица „Батенберг“ – северната част – около 200 м.

Изграждане на детски площадки в гр. Перник

Възложител – Община Перник. Предмет на поръчката – Предвижда се изграждане на детска площадка с доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел. Детската площадка ще бъде оградена с предпазна ограда…