Проекти

Проекти на строителна фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Дружеството успешно реализира проекти по строителство и ремонт на пътища, изграждане, реконструкция, текуща поддръжка на градска инфраструктура, проектиране и геодезия. Има изпълнени обекти по „Програма за развитие на селските райони''.

През годините успешно е реализирало проекти към Агенция „Пътна инфраструктура'' – Областо пътно управление – Перник; Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и към следните общини: Костенец, Костинброд, Брезник, Радомир, Сапарева баня, Своге, Бобов дол и Дупница.

Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища

ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”, 2015 г. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изкърпване на дупки;…

Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения

ОБЕКТ: Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения на територията на Община Костенец. Подобект: „Ремонт и реконструкция на устои и направа на нова бетонова връхна конструкция на метален мост над река…

Реконструкция на улици в Община Костенец

ОБЕКТ: Реконструкция на улица „Луна“, „Топола“, „Китка“, „Арда“ и „Мургаш“, Община Костенец. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: полагане на асфалтова смес, бордюри, направа на тротоар, направа на отводнителна…

Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“, Община Костенец

ОБЕКТ: Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“, Община Костенец. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: направа на тротоари, полагане на бетонови бордюри, изграждане на отводнителна система от ревизионни шахти…

Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец (...)

ОБЕКТ: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец и рехабилитация на площадното пространство към нея. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: направа на тротоари, полагане на бордюри, отводняване,…

Рехабилитация на част от път SFO 2603/ІІ-16 (...)

ОБЕКТ: Рехабилитация на част от път SFO 2603/ІІ-16, Лакатник – Своге/ - Заселе – Зимевица – Заноге. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: изкърпване на единични дупки, фрезоване, полагане на асфалтобетон.

Дейности по обезопасяване срещу падащи камъни (...)

ОБЕКТ: Извършване на дейности по обезопасяване срещу падащи камъни на участък от км. 78+300 до км. 78+650 на път I-6 „Гюешево-София” и участък от км 42+400 до км 47+300 на път III-623 „Граница Кюстендил-Жедна-Извор-Земен-Враня…

Рехабилитация на път KNL-3164 /ІІІ-621, Невестино-Катрище/Лиляч

ОБЕКТ: „Рехабилитация на път KNL-3164 /ІІІ-621, Невестино-Катрище/ Лиляч”. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Невестино. Основни дейности изпълнени по договора - Ремонтни работи на асфалтовата настилка; подобряване състоянието…

Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НППЕ - гр. Брезник

ОБЕКТ: Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на Многофамилна…

Рехабилитация, реконструкция, асфалтиране, бетониране - Своге

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД печели следните обособени позиции: ОП №1 бетониране ул."Алилица", гр.Своге; ОП №2 Рехабилитация улици с.Брезе. ОП №3 Рехабилитация улица с ОТ 25 до ОТ 28 с.Оплетня. Възложител – Община…

Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност

Възложител – Община Дупница. Проект "Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в изпълнение на проект "Повишаване на енергийната ефективност в сгради от важно социални значение в…

Основен ремонт на местни пътища, Ковачевци – 2016 г.

Възложител – Община Ковачевци. Предмет на поръчката – Ще бъде направен основен ремонт на пътищата на територията на община Ковачевци.