Проекти

Проекти на строителна фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Дружеството успешно реализира проекти по строителство и ремонт на пътища, изграждане, реконструкция, текуща поддръжка на градска инфраструктура, проектиране и геодезия. Има изпълнени обекти по „Програма за развитие на селските райони''.

През годините успешно е реализирало проекти към Агенция „Пътна инфраструктура'' – Областо пътно управление – Перник; Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и към следните общини: Костенец, Костинброд, Брезник, Радомир, Сапарева баня, Своге, Бобов дол и Дупница.

Рехабилитация на улична мрежа на село Якимово

Договора сключен с Възложителя Община Якимово и изпълнител „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД включва изпълнение на: Подземни комуникации;Участък около площада; Реконструкция на тротоари; Рехабилитация на общински път.

Реконструкция на общински път в Община Ситово

Изграждане на път, който ще направи предвижването в добруджанската община по-бързо и сигурно.

Основен ремонт на "Път III 1003 Рударци- Кладница“

Изпълнението на обществената поръчка се финансира от държавния бюджет, програма „Основен ремонт“ на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ремонт и рехабилитация на пътна и улична мрежа на община Челопеч

Проекта се финансира от бюджетни средства на община Челопеч и Републиканския бюджет. Срок за изпълнение: 40 календарни дни.

Реконструкция на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства в Дупница

ОБЕКТ: „Ж.К. Бистрица“, гр. Дупница. Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Ж.К. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра…

Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища

ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”, 2015 г. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изкърпване на дупки;…

Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения

ОБЕКТ: Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения на територията на Община Костенец. Подобект: „Ремонт и реконструкция на устои и направа на нова бетонова връхна конструкция на метален мост над река…

Реконструкция на улици в Община Костенец

ОБЕКТ: Реконструкция на улица „Луна“, „Топола“, „Китка“, „Арда“ и „Мургаш“, Община Костенец. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: полагане на асфалтова смес, бордюри, направа на тротоар, направа на отводнителна…

Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“, Община Костенец

ОБЕКТ: Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“, Община Костенец. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: направа на тротоари, полагане на бетонови бордюри, изграждане на отводнителна система от ревизионни шахти…

Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец (...)

ОБЕКТ: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец и рехабилитация на площадното пространство към нея. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: направа на тротоари, полагане на бордюри, отводняване,…

Рехабилитация на част от път SFO 2603/ІІ-16 (...)

ОБЕКТ: Рехабилитация на част от път SFO 2603/ІІ-16, Лакатник – Своге/ - Заселе – Зимевица – Заноге. ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: изкърпване на единични дупки, фрезоване, полагане на асфалтобетон.

Дейности по обезопасяване срещу падащи камъни (...)

ОБЕКТ: Извършване на дейности по обезопасяване срещу падащи камъни на участък от км. 78+300 до км. 78+650 на път I-6 „Гюешево-София” и участък от км 42+400 до км 47+300 на път III-623 „Граница Кюстендил-Жедна-Извор-Земен-Враня…