Проекти

2022-06-13T13:54:57+03:00

Инженеринг на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Сливница

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък,

2021-05-30T09:22:02+03:00

Инженеринг на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък“, разположена на територията на Община Своге

Инженеринг на Обект "Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък", разположена на територията