Новини

You Are Currently Here:Начало > Новини
2021-06-10T21:51:10+03:00

Първа копка на рекултивацията на депото в местността Люти дол

2021-06-04T10:26:34+03:00

Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община

2021-05-30T09:32:42+03:00

Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения

2021-05-30T09:32:16+03:00

Ремонт и възстановяване на язовирна стена Паничарево, имот №83082.31.94 (000078),

2021-05-30T09:32:07+03:00

Ремонт и възстановяване на язовирна стена Конска, имот №000166, с.Конска,

2021-05-30T09:31:55+03:00

Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради,

2021-05-30T09:31:36+03:00

Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на

2021-05-28T09:19:46+03:00

Сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли

2021-05-28T09:19:34+03:00

Снегопочистване по магистрала Струма ❗️❄️ Успешно се справихме със

2021-05-28T09:19:16+03:00

Инженеринг за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията

Go to Top