Новини

You Are Currently Here:Начало > Новини
2022-05-14T08:18:36+03:00

Укрепяване на Свлачище SFO43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село: Изпълнение

2021-09-29T09:53:02+03:00

Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на

2021-09-29T09:53:28+03:00

Изграждане на горски противопожарни пътища на територията на общ. Ихтиман

2021-09-29T09:53:52+03:00

Изграждане на горски противопожарни пътища на територията на общ. Ихтиман

2021-09-29T09:54:13+03:00

Изграждане на вътрешна газопроводна инасталация и сграда за газопроводна станция

2021-06-10T21:51:10+03:00

Първа копка на рекултивацията на депото в местността Люти дол

2021-05-30T09:32:42+03:00

Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения

2022-04-13T14:34:55+03:00

Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради,

2021-05-30T09:31:36+03:00

Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на

2021-05-28T09:19:46+03:00

Сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли

Go to Top