Транспортна инфраструктура

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е дружество, специализирано в изграждането и реконструкцията на обекти от пътната инфраструктура и уличната мрежа, както и в извършването на зимно поддържане. Разполага със собствена високоспецилизирана техника за ремонт на пътищата, както и необходимата механизация за зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване.

Дружеството успешно реализира проекти по строителство и ремонт на пътища, изграждане, реконструкция, текуща поддръжка на градска инфраструктура, проектиране и геодезия. Изпълнява също строителство, реконструкция и ремонт на мостови съоръжения. Притежава технически и човешки ресурси за извършване на аварийно възстановителни дейности в райони, засегнати от стихийни бедствия. Екипа на дружеството е обучен за извършване на строително-монтажни дейности при утежнени условия на труд в следствие на природни бедствия.