Текущ ремонт на републикански пътища в границите на гр. Брезник

Текущ ремонт на републикански пътища в границите на гр. Брезник – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Текущ ремонт на републикански пътища в границите на гр. Брезник

Местополжение: Община Брезник

Извършени дейности: Текущ ремонт на републикански пътища

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 22.11.2012 -22.11.2012 (4 часа)

Възложител / Лице за контакти и телефон: Община Брезник

Адрес: гр.Брезник 2360, ул. Елена Георгиева №16, Община – 07751/ 24-34, Централа – 07751/ 20-10; 07751/ 20-34, Факс – 07751/ 38-45, Кмет – Васил Узунов