Project Description

Строителство на улици и прилежащи тротоари, и съоръжения и принадлежности към тях в град Симитли и село Полето, Община Симитли

ул. „Любен Каравелов“, гр. Симитли
ул. „Иван Козарев“, гр. Симитли
ул. „Пирин“, гр. Симитли
ул. „Партизанска“, гр. Симитли
ул. „от.34-от.48-от.41-от.40-от.39-от.38“ в с. Полето

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ
Изпълнител: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Дата на откриване на строителната площадка: 09.04.2019 г.