Project Description

Строително-ремонтни работи при преасфалтиране

Строително-ремонтни работи при преасфалтиране на Път PER 2001, Път PER 2005, Път PER 2015, Път PER 2019, Път PER 3017, Път PER 2016 – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Строително-ремонтни работи при преасфалтиране на : Път PER 2001 Отклонение Велковци, Път PER 2005 Станьовци – Душинци, Път PER 2015 Станьовци – Ръждавец – Банище, Път PER 2019 Отклонение Слаковци, Път PER 3017 Д. Романци – Г. Романци Път PER 2016 Ярославци – Завала.

Предмет на дейност: Направа на асфалтови кръпки и полагане на асфалтобетон

Възложител: Община Брезник

Период: 03.04.2014 г. – 11.06.2014 г.