Project Description

Рехабилитация, реконструкция, асфалтиране, бетониране – Своге

Рехабилитация, реконструкция, асфалтиране и бетониране на улици на територията на община Своге през 2016г. по обособени позиции
„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД печели следните обособени позиции: ОП №1 бетониране ул.“Алилица“, гр.Своге; ОП №2 Рехабилитация улици с.Брезе. ОП №3 Рехабилитация улица с ОТ 25 до ОТ 28 с.Оплетня. Възложител – Община Своге.

Предмет на поръчката – строително-монтажните работи на обектите целят подобряване на транспортно-експлоатационните качества на съществуващите настилки и пътното тяло с оглед осигуряване на безопасно движение на превозните средства и пешеходци. Улиците, които „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД печели следва да бъдат бетонирани.

Обект: Бетониране ул.“Алилица“, гр.Своге
– машинно почистване уличното платно и подравнявяне на основата, насипване с несортиран трошен камък с валиране за основа, насипване с трошен камък участък с подпочвена вода през пролетния период, направа кофраж и разделителни фуги, монтаж армировъчни мрежи ф5, полагане бетон В20 с дебелина 10 см, насипване на несортиран трошен камък за банкет в отделни участъци.

Обект: Рехабилитация улици с.Брезе
– машинно почистване уличното платно и подравнявяне на основата, насипване с несортиран трошен камък с валиране за основа, направа кофраж и разделителни фуги, монтаж армировъчни мрежи ф5, полагане бетон В20 с дебелина 10 см, насипване на несортиран трошен камък за банкет.

Обект : Рехабилитация улица с ОТ 25 до ОТ 28 с.Оплетня
– натоварване, превоз и насипване с трошен камък с валиране за основа и банкет, направа кофраж и разделителни фуги, монтаж армировъчни мрежи ф5 и полагане бетон В20 с дебелина 10 см.