СМР по обособени позиции в изпълнение на проект: “Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин №11/07/2/00545

Подобект 1: „Рехабилитация на общински път LOV 1205/I-4, Български извор- Микре/ – Кирчево – Лесидрен“

Възложител – Община Угърчин
Път LOV1205/I-4, Български извор-Микре/ – Кирчево – Лесидрен е важна транспортна връзка за Община Угърчин. Участъка е в лошо експлоатационно състояние и се нуждае от ремонт. Началото на участъка е от кръстовището с Републикански път I-4, а края на участъка е на 1,000 км. от крайната табела на с. Кирчево – посока с. Лесидрен. Общата дължина на участъка е 5,700км.
Проекта цели да доведе до повишаване транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка:
Подобряване и възстановяване транспортно експлоатационните качества на пътя;
Подобряване и възстановяване носимоспособността на настилката;
Подобряване комфорта на пътуване.
Гарантиране на доброто отводняване
Безопасност при организация на движението.

Подобект 2: „Рехабилитация на общински път LOV 1203/III-402, Български извор-Борима/ – Лесидрен“

Възложител – Община Угърчин
Път LOV1203/III-402, Български извор-Борима/ – Лесидрен е важна транспортна връзка за Община Угърчин. Участъка е в лошо експлоатационно състояние и се нуждае от ремонт. Началото на участъка е от кръстовището с Републикански път III-402, а края на участъка е на 3.860 км. от началната табела при влизане в с. Лесидрен. Общата дължина на участъка е 7,300км.
Проекта цели да доведе до повишаване транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка:
Подобряване и възстановяване транспортно експлоатационните качества на пътя;
Подобряване и възстановяване носимоспособността на настилката;
Подобряване комфорта на пътуване.
Гарантиране на доброто отводняване
Безопасност при организация на движението.

Подобект 3: „Рехабилитация на общински път LOV 3208 “III-307/Угърчин – туристически дом“

Възложител – Община Угърчин
Участъка е в лошо експлоатационно състояние и се нуждае от ремонт. Началото на участъка е от кръстовището с Републикански път III-307, а края на участъка е на входа на туристическия дом. Общата дължина на участъка е приблизително 1,500км.
Проекта цели да доведе до повишаване транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка:
Подобряване и възстановяване транспортно експлоатационните качества на пътя;
Подобряване и възстановяване носимоспособността на настилката;
Подобряване комфорта на пътуване.
Гарантиране на доброто отводняване
Безопасност при организация на движението.