Рехабилитация на път KNL-3164 /ІІІ-621, Невестино-Катрище/Лиляч

Рехабилитация на път KNL-3164 /ІІІ-621, Невестино-Катрище/ Лиляч
ОБЕКТ: „Рехабилитация на път KNL-3164 /ІІІ-621, Невестино-Катрище/ Лиляч”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Невестино

Основни дейности изпълнени по договора – Ремонтни работи на асфалтовата настилка; подобряване състоянието на инфраструктурата, осигуряване на достъпна среда.