Project Description

Рехабилитация и текущ ремонт на уличната мрежа в Дупница

Рехабилитация и текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Дупница през 2013 г.- проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Рехабилитация и текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Дупница през 2013 г.

Предмет на дейност: Реконструкция на общинска пътна мрежа, включваща изкърпване на дупки.

Възложител: Община Дупница

Период: 08.10.2013 г. – 18.07.2014 г.