Project Description

Договор между „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и „Пи Ес Пи“ ЕООД

Проект: „Изпълнение на строителни дейности по проект в рамките на програма трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия – обособена позиция No.2: “Реновиране на детска площадка в ИПИ 21, кв. „Маслово“, гр. Костинброд“

Извършени дейности: Професионални строителни дейности в съответствие с нормативните изисквания на страната.

Възложител: „Пи Ес Пи“ ЕООД