Project Description

Договор между „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и Община Своге за рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа на Община Своге по обособени позиции No.3

Проект: „Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа на Община Своге, по обособени позиции: No. 3 – Асфалтиране на част от път SFO3608/II-16,Лакатник-Своге/-Губислав, Рехабилитация на част от път 2608/II-1, Лакатник-Своге/Заселене-Зимевица-Заноге“

Извършени дейности: Строително-монтажни дейности с високо качество и при спазване на предварително договорения срок.

Възложител: Община Своге