Project Description

Договор между „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и Министерство на регионалното развитие

Проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Рударци, община Перник“

Извършени дейности: Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Рударци при спазване на поставените срокове, съгласно условията на договора и действащата нормативна уредба.

Възложител: Министерство на регионалното развитие