Project Description

Договор между „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и „Каро Трейдинг“ ООД

Проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово“.

Извършени дейности: Реализиране на строително-монтажни работи с високо качество и при спазване на предварително договорения срок и в съответствие с нормативните изисквания на страната.

Възложител: „Каро Трейдинг“ ООД