Ремонт на общински пътища от IV-класна пътна мрежа – Радомир

Ремонт на местни общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа на територията на гр. Радомир – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Ремонт на местни общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа на територията на гр. Радомир

Местополжение: гр. Радомир

Извършени дейности: Ремонт на местни общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 01.08.2013 – 01.12.2013

Възложител / Лице за контакти и телефон: Община Радомир

Адрес: гр. Радомир, пл.Свобода №20, тел: 0777/ 82490, факс: 0777/82502, e-mail: obshtinaradomir@abv.bg