Ремонт и рехабилитация на пътна и улична мрежа на община Челопеч

Текущ ремонт на общинска / четвъртокласна пътна мрежа
Договор за изпълнение на „Текущ ремонт и рехабилитация на участък от общинска / четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа на територията на община Челопеч“

При изпълнение на поръчката ще се извърши текущ ремонт и рехабилитация на следните обекти в Община Челопеч:

Текущ ремонт и рехабилитация на участък от общинска / четвъртокласна пътна мрежа на Път SFO 1431 с.Челопеч – с.Мирково / I-6 до землищната ни граница със с.Мирково – в местността „Гарваница”/ с дължина 365м
Текущ ремонт на улична мрежа и местен път на територията на община Челопеч – Участък от ул. „Цар Симеон“ и ул. „Хр.Ботев“ под жп. спирка Челопеч, Участък от улично платно по продължението на бул. „ген. Дендевил“ западно от Спортен център, над жп. спирка Челопеч, Участък от улично платно с дължина 350 м. част от път за парк Корминеш и асфалтови кърпежи в урбанизираната територия на с. Челопеч.
Проекта се финансира от бюджетни средства на община Челопеч и Републиканския бюджет.
Срок за изпълнение: 40 календарни дни.
Рехабилитираният участък ще осигури безопасни условия за движение.