Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения

Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения на територията на Община Костенец – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения на територията на Община Костенец. Подобект: „Ремонт и реконструкция на устои и направа на нова бетонова връхна конструкция на метален мост над река Чавча, село Костенец от о.т. 31 до о. т. 38“.

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: ново строителство по изграждане на нов стоманобетонов стълб и изграждане на нова връхна конструкжия от ГТ греди – мостово съоръжение с дължина 51 метра; изграждане на улично платно с ширина 6 метра и два тротоара с ширина по 1,75 метра; полагане на плътен асфалтобетон – 240 м2; монтаж на метален парапет-82 м; полагане на хоризонтална и вертикална маркировка; реконструкции на съществуващи комуникационни линии; изработка на 4 бр. кабелни шахти; изграждане на временен водопровод – 50 м.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Костенец, 2030 гр. Костенец, ул. Иван Вазов 2, тел/факс: +3597142/3234,2308

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 13.01.2015 г. – 23.11.2015 г.