Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня

На 07.05.2021 година подписахме с Община Сапарева баня договор за реализиране на проект „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“.
Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е водещ партньор в ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ“ 2021. Съвместно с „ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД ще бъдат изпълнени предвидените етапи в рамките на обществената поръчка.
ЕТАП 1 – Техническа рекултивация за срок 180 дни. На място ще се извърши изкопаване и предепониране на отпадъци, оформяне на отпадъчното тяло, полагане на изравнителен слой, направа на газовите кладенци, направа на газосъбирателната система, изпълнение на системата за отвеждане на повърхностните води, изпълнение на реперите за следене деформациите на депото от системата за мониторинг, изпълнение на пиезометрите за мониторинг на подземните води от системата за мониторинг, полагане на запечатващия пласт от горния изолационен екран.
ЕТАП 2- Биологична рекултивация за срок от 36 месеца. Ще се извърши затревяване на терена по метода на хидропосев. Иновативен метод на затревяване, при който семена, торове, вода и мулч се слепват с лепило от растителен произход с висок вискозитет се впръскват под налягане върху терена.
Общата цел на проекта е подобряване на управлението на отпадъци на територията на община Сапарева баня и ограничаване на рисковете за околната среда и здравето на населението на територията на общината посредством осъществяване на техническа рекултивация на депото за неопасни отпадъци в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14. Закритото общинско сметище край Сапарева баня е на терен от 13 декара.