Project Description

Реконструкция на улици в Община Костенец

Реконструкция на улица „Луна“, „Топола“, „Китка“, „Арда“ и „Мургаш“, Община Костенец-проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: Реконструкция на улица „Луна“, „Топола“, „Китка“, „Арда“ и „Мургаш“, Община Костенец.

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: полагане на асфалтова смес, бордюри, направа на тротоар, направа на отводнителна система, полагане на хоризонтална и вертикална маркировка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Костенец, 2030 гр. Костенец, ул. Иван Вазов 2, тел/факс: +3597142/3234,2308

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 01.12.2014 г. – 14.09.2015 г.