Project Description

Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“, Община Костенец

Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“, Община Костенец – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“, Община Костенец.

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: направа на тротоари, полагане на бетонови бордюри, изграждане на отводнителна система от ревизионни шахти и улични оттоци, смяна и изместване на стоманобетонни стълбове, полагане на асфалтова смес, полагане на хоризонтална и вертикална маркировка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Костенец, 2030 гр. Костенец, ул. Иван Вазов 2, тел/факс: +3597142/3234,2308

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14.07.2015 г. – 14.08.2015 г.