Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства на гробищна църква „Св. Атанас“, гр. Бобошево

Възложител – Храм „Успение Богородично“
Църквата е обявена за архитектурно-строителн паметник на културата с категория „местно значение“. Реконструкцията и ремонта на църквата, както и благоустройството на околното пространство допринася за възстановяване на общоградското значение, както и осигуряване на възможност за посещения от специалисти и задоволяване на туристически интерес.